Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Telefon dyżurny 17 863 53 89

Telefon dyżurny 17 863 53 89

 • Kontakt

  ul. Jagiellońska 26

  Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń,
  Dział Finansowo Księgowy,
  Dział Informatyki i Koordynacji Systemów Komputerowych,
  Dział Organizacyjno - Administracyjny

  17 853-39-27, 17 853-57-53, 17 853-51-33

  ul.Jagiellońska 6

  Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych,
  Dział Dodatków Mieszkaniowych,
  Dział Realizacji Świadczeń i Należności
  17 862-93-31, 17 852-95-45, 17 852-63-15,
  17 852-98-94, fax 17 852-58-56

  ul.Jagiellońska 4

  Dział Obsługi Klienta i Spraw Administracyjno-Biurowych

  17 862-93-31, 17 862-93-31, 17 852-63-15,
  17 852-98-94, fax 17 852-58-56

  ul. Skubisza 4

  Dział Pomocy Instytucjonalnej, Pomocy Dziecku i Rodzinie

  17 863-02-53, 17 863-69-33

  Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej

  17 851-25-00, 17 851-25-01

  ul. Poniatowskiego 14

  Dział Usług Opiekuńczych

  17 863-01-55, 17 861-24-37

  Czytaj więcej

UL. SENIORA 2

Ośrodek Wsparcia jest komórką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Działa na zasadzie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych zamieszkałych w mieście Rzeszowie.

Głównym zadaniem jest tworzenie warunków do wielogodzinnego przebywania podopiecznych i wspieranie ich w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych, towarzyskich i kulturalnych aby jak najdłużej mogli pozostać w swoich środowiskach zamieszkania. Przeciwdziałanie samotności i osamotnieniu poprzez zapewnienie kontaktów społecznych, tworzenie więzi z rówieśnikami, integracji ze środowiskiem lokalnym, motywacji do aktywności. Pomoc w sprawach opiekuńczo – pielęgnacyjno – higienicznych, zapewnienie wyżywienia, prowadzenie profilaktycznej rehabilitacji, i organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej. Wspólne przeżywanie świąt narodowych, religijnych, rocznic, jubileuszy itp. sprzyja wzmocnieniu więzi międzyludzkiej

Cele i zadania są realizowane poprzez stwarzanie możliwości aktywnego uczestnictwa podopiecznych w różnych grupach zainteresowań.

Mottem działania Ośrodka jest „Aktywność dodaje życia do Twoich lat”.

Ośrodek Wsparcia obejmuje regulaminowo pomocą 105 osób :

 • z dziennego pobytu wraz z posiłkami korzysta 60 osób ( możliwość korzystania z śniadań i obiadów),
 • 35 osób korzysta z posiłków na wynos,
 • 10 osób korzysta z dziennego pobytu bez posiłków.

Ośrodek Wsparcia funkcjonuje na podstawie Ustawy o Pomocy Społecznej ( Dz.U. z 2004 Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami ) i jest zadaniem własnym gminy.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Ośrodka Wsparcia określa Uchwała Nr XXVIII/193/2004 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12.10.2004 roku oraz Regulamin Ośrodka Wsparcia wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie Nr 16/2016 z dnia 20.06.2016 roku

Kontakt : 17-865-79-79

Banery/Logo