Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Telefon dyżurny 17 863 53 89

Telefon dyżurny 17 863 53 89

 • Kontakt

  ul. Jagiellońska 26

  Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń,
  Dział Finansowo Księgowy,
  Dział Informatyki i Koordynacji Systemów Komputerowych,
  Dział Organizacyjno - Administracyjny

  17 853-39-27, 17 853-57-53, 17 853-51-33

  ul.Jagiellońska 6

  Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych,
  Dział Dodatków Mieszkaniowych,
  Dział Realizacji Świadczeń i Należności
  17 862-93-31, 17 852-95-45, 17 852-63-15,
  17 852-98-94, fax 17 852-58-56

  ul.Jagiellońska 4

  Dział Obsługi Klienta i Spraw Administracyjno-Biurowych

  17 862-93-31, 17 862-93-31, 17 852-63-15,
  17 852-98-94, fax 17 852-58-56

  ul. Skubisza 4

  Dział Pomocy Instytucjonalnej, Pomocy Dziecku i Rodzinie

  17 863-02-53, 17 863-69-33

  Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej

  17 851-25-00, 17 851-25-01

  ul. Poniatowskiego 14

  Dział Usług Opiekuńczych

  17 863-01-55, 17 861-24-37

  Czytaj więcej

OGÓLNE INFORMACJE O NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie działa na podstawie następujących przepisów :

Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

 1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ),
 2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm. ),
 3. Innych ustaw, a w szczególności :
  1. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),
  2. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),
  3. Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.),
 4. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104
  z późn. zm.),
 5. Uchwały Nr XI/48/90 Miejskiej Rady Narodowej w Rzeszowie z dnia 20 lutego 1990 roku w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie,
 6. Uchwały Nr XII/178/2007 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Działalność Miejskiego Ośrodka finansowana jest :

 1. ze środków budżetu Państwa
 2. ze środków budżetu Miasta
 3. ze środków pozabudżetowych

Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy opracowywany na każdy rok finansowy. Placówka jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową podporządkowaną bezpośrednio Prezydentowi Miasta Rzeszowa - miasta na prawach powiatu. Celem działania Ośrodka jest pomoc w uzyskaniu samodzielności odpowiednio do tradycji i kultury oraz możliwości finansowych, osobom i rodzinom zamieszkałym na terenie Miasta Rzeszowa. Swoje zadania Ośrodek realizuje współdziałając z jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi.

Godziny pracy ośrodka:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

Banery/Logo