Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Praca socjalna

W przypadku pojawienia się problemów w rodzinie wymagających wprowadzenia działań długofalowych o charakterze mającym na celu uzyskanie pozytywnych zmian w funkcjonowaniu rodziny istnieje możliwość objęcia rodziny pracą socjalną.

W przypadku wystąpienia potrzeby objęcia pracą socjalną proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 17 853 57 53, 17 853 39 27, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.